thiet ke web gia re

Đăng ký tên miền

Tên miền

Giá 1 năm Ghi chú
.vn 480.000 Đ Cộng thêm lệ phí đăng ký tên miền: 350.000 đồng (thu 1 lần duy nhất khi đăng ký)
.com.vn & tên miền cấp 3 khác 350.000 Đ Cộng thêm lệ phí đăng ký tên miền: 350.000 đồng (thu 1 lần duy nhất khi đăng ký)
.com 300.000 Đ  
.net 300.000 Đ  
.org 300.000 Đ  
.info 300.000 Đ Tên miền phải có từ 3 ký tự trở lên
.biz 300.000 Đ Tên miền phải có từ 3 ký tự trở lên