thiet ke web gia re

Thuê hosting

Features

Linux10

Linux20

Linux40

Tổng dung lượng lưu trữ (MB) (Web, email, CSDL, logs)

500

1000

1000

Dữ liệu truyền hàng tháng (MB)

10.000

20.000

40.000

Sub domains

3

7

15

Domains Alias

3

7

15

Hỗ trợ tên miền .vn

Control Panel

Microsoft FrontPage

PHP/ MySQL

Có/ 3 dbs

Có/ 5 dbs

Có/ 10 dbs

phpmyAdmin

Website Statistics

Web ftp

POP3 email accounts

10

30

100

Webmail/ Outlook

Autoresponders/ forwarding/ Catch All

Phí 1 năm (LinuxVN)

400.000 Đ

600.000 Đ

900.000 Đ