thiet ke web gia re

   Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website

Trong bài này chúng ta sẽ học :

  • Kết nối cơ sở dữ liệu
  • Lựa chọn cơ sở dữ liệu
  • Thực thi câu lệnh truy vấn
  • Đếm số dòng dữ liệu trong bảng
  • Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng
  • Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

1. Kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

Ví dụ:

Lưu ý: Password ở locahost thì để trống cũng được, còn khi đưa lên host thì các bạn phải đặt password nhé.

2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

Ví dụ:

3. Thực thi câu lệnh truy vấn:

 Cú pháp:

Ví dụ:

 4. Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

5. Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

Cú pháp:

 Ví dụ:

6. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

 7. Ví dụ áp dụng cơ bản:

 Tổng kết: Ở bài này chúng ta đã làm việc với sql và các kỹ thuật kết nối với database của PHP. Các hàm PHP hỗ trợ mysql hiện nay có rất nhiều. Tuy nhiên về tính năng cũng như phương thức sử dụng thì chúng cũng giống nhau. Do vậy các bạn không nên lo lắng khi làm việc với những hàm mà chúng ta đang nghiên cứu.


  Các Tin khác