thiet ke web gia re

   Xử lý dữ liệu trên Form - Hướng dẫn thiết kế web PHP

Một trong những phần quan trọng đó là xử lý trên form. Form giúp chúng ta tương tác được với cơ sở dữ liệu thực hiện các tác vụ: đăng nhập, đăng ký, liên hệ, post bài…Tuy nhiên để làm được điều ấy PHP yêu cầu form phải đáp ứng 1 số quy định chung đặt ra.

Thẻ form trong HTML sau:

Cấu trúc cơ bản của một Form bao gồm:

  • Action: Hành động chuyển tiếp đến link xử lý.
  • Method: Là phương thức truyền bao gồm POSTGET.

Các phương thức truyền dữ liệu trong form:

  • Đới với POST ta có : $_POST[‘Giá trị’]
  • Đối với GET ta có : $_GET[‘Giá trị’]

1. Phương thức GET:

Phương thức này cũng được dùng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của nó vẫn là lấy nội dung trang dữ liệu từ web server.

Ví dụ:

Chúng ta có một link url sau: xulyform.php?id=10

Thì ở trang xulyform.php chúng ta sẽ dùng $_GET['id'] kết quả sẽ là 10

2. Phương thức POST:

Phương thức này được sử dụng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Và chuyển chúng lên trình chủ webserver.

Ví dụ:

Để ví dụ cho phương thức POST thì chúng ta sẽ viết một đoạn code đăng nhập cơ bản để các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc HTML của form cũng nhưng cách thức sử dụng phương thức POST như thế nào. Mình sẽ tạo 2 file cho các bạn dễ hiểu: dangnhap.htmlxuly.php. File dangnhap.html là nơi chúng ta sẽ tạo ra một giao diện trực quan có sử dụng thẻ form, còn file xuly.php dùng để xứ lý kiểm tra dữ liệu của form gửi qua.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một form cơ bản ở file dangnhap.html như sau:

Khi chạy ở trình duyệt chúng ta sẽ được một giao diện như thế này.

form-dang-nhap

Như vậy là chúng ta đã có một giao diện đăng nhập rất trực quan và đẹp. Giờ để lấy được dữ liệu của form ở file dangnhap.html gửi qua file xuly.php khi nhấn vào nút Đăng Nhập thì chúng ta sẽ dùng phương thức POST để lấy dữ liệu. Ở file xuly.php muốn lấy được dữ liệu từ form thì chúng ta sẽ viết như sau:

Hoặc các bạn có thể viết ngắn ngọn hơn như sau:

 

Chạy file dangnhap.html trên trình duyệt, gõ user, pass rồi nhắp Login. Nhìn URL của browser, bạn sẽ thấy file xuly.php và username, password.

Sửa phương thức POST trong file xuly.php thành GET và thử lại. Chú ý URL trên thanh Address khi nhắp nút Đăng nhập đó cũng là điểm khác biệt trực quan nhất của GET và POST.

Tóm lại: Qua bài viết này chúng ta sẽ biết cách làm việc trên form truyền và bắt dữ liệu từ người dùng, bạn nên tìm hiểu html thật kỹ sẽ hỗ trợ bạn tốt trong việc lấy dữ liệu từ form.


  Các Tin khác